O WHEELSTAIR

WHEELSTAIR to innowacyjny startup mający na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

Produkujemy urządzenie, które ma ułatwić im pokonywanie najczęstszych przeszkód - schodów.


Tytuł projektu

„Wheelstair – innowacyjne urządzenie pozwalające na samodzielne pokonywanie schodów i innych barier architektonicznych przez osoby poruszające się na manualnych wózkach inwalidzkich”

Cel projektu

Stworzenie nowego, innowacyjnego w skali międzynarodowej urządzenia Wheelstair. Urządzenie to zmniejszy w zasadniczy sposób ograniczenia swobody poruszania się na wózku inwalidzkim wynikające z powszechnie występujących barier architektonicznych. Dzięki wykorzystaniu urządzenia Wheelstair możliwe będzie zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, wyrównania szans na rynku pracy, zwiększenie mobilności i samodzielności życiowej.

Planowane efekty

Powstanie gotowego do produkcji, certyfikowanego urządzenia medycznego, które w połączeniu ze standardowym wózkiem inwalidzkim umożliwi jazdę po typowych schodach.


Kwota dofinansowania: 3 571 753,16 PLN

Wartość projektu: 5 497 254,29 PLN

Termin realizacji: 01.05.2019 – 01.08.2020

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0913/18-00

Kontakt

e-mail: office@wheelstair.com